;  
 

 

Program warsztatów

 • Temat zajęć: Określanie celów dla przedsiębiorstw
 • Cel szkolenia:
  • zrozumienie celów jako podstawy efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
  • zapoznanie uczestników z metodami wytyczania celów na wielu płaszczyznach działalności firmy
  • opracowanie misji i głównych celów przedsiębiorstw uczestników
  • zdobycie umiejętności w zakresie określania misji i głównych celów
  • przekazanie doświadczenia firm Celporacji w obszarze zarządzania przez cele
 • Nazwa szkolenia: Określanie celów dla przedsiębiorstw
 • Grupa docelowa: Właściciele firm, menedżerowie zarządzający oraz wszyscy zainteresowani rozwojem własnym i swoich firm
 • Ramy czasowe: 09.10.2009 r., godz. 09:00-17:00,
Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania©2009